Naše  projekty

Počas dlhoročnej pôsobnosti na trhu sme sa podieľali na rôznych projektoch, pre ktoré sme pripravili kompletnú environmentálnu dokumentáciu alebo poradenstvo.

Žiadny projekt pre nás nie je príliš veľký, ani príliš malý. Medzi naše referencie patria projekty od malých výrubov okolo bytoviek až po tepelné elektrárne.

Ost-West-Fruit, s.r.o.
Ministerstvo obrany SR
Obec Čataj
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Západoslovenská distribučná, a.s.
Ing. arch. Pavlína Kašparová
Venimex Slovakia s. r. o.
INAMED, s. r. o.
PRODREV CONSULTING s.r.o.
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
VI GROUP Starý Háj s.r.o.
SEMA HŠ s.r.o.
SVS - inžiniering, s.r.o.
Architekti 67 s. r. o.
Architekti Šebo Lichý s. r. o.
Architekti Šebo Lichý s. r. o
Moravský Sv. Ján
Pointarchitekti
INTECH s. r. o.
EDWIN s. r. o.
SWP s. r. o.,