O nás

Počiatky firmy siahajú do roku 2006, kedy bola založená živnosť s cieľom poskytovania služieb v oblasti životného prostredia, a to najmä posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Žiadny projekt pre nás nie je príliš veľký ani príliš malý. Medzi naše referencie patria projekty od malých výrubov okolo bytoviek až po tepelné elektrárne .

Počiatky firmy siahajú do roku 2006, kedy bola založená živnosť s cieľom poskytovania služieb v oblasti životného prostredia, a to najmä posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Počas dlhoročných skúseností s mnohými zámermi pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dendrologickými posudkami, entomologickými posudkami a biomonitoringom sa rozšíril náš tím ako aj portfolio služieb. Počas nášho pôsobenia v oblasti environmentálneho poradenstva sme sa venovali aj environmentálnemu vzdelávaniu, prírodnému staviteľstvu a všeobecnému eko-poradenstvu.

Okrem toho sme sa odborne podieľali aj na viacerých zahraničných projektoch financovaných so štátnou podporou. Toto všetko viedlo v roku 2019 k transformácii na novú firmu Envilution (skratka dvoch slov : Environmental solution) s globálnymi environmentálnymi skúsenosťami (od strednej Ameriky cez Afriku a Európu až po Juhovýchodnú Áziu).

Našou hlavnou motiváciou je prispieť k rozvoju ľudských aktivít, tak aby životné prostredie bolo čo najmenej zasiahnuté, aby sme našim deťom odovzdali našu planétu ako miesto, kde sa dá stále zdravo a spokojne žiť.

Veríme že sa to dá. 🙂