Všeobecné poradenstvo

Naším poslaním je pomáhať naším klientom pri riešení rôznych environmentálnych problémov v súvislosti s realizáciou rôznorodých investícií v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými štandardmi

Envilution je otvorená akýmkoľvek výzvam v environmentálnej oblasti.

Naši odborníci dokážu našim klientom poradiť ako zabezpečiť environmentálnejšie prostredie vo firme, ako zabezpečiť environmentálnejšiu výrobu, pri vývoji environmentálnych produktov, environmentálnom riadení firmy, v „domácej ekológii“ ...

Ak hľadáte environmentálne riešenie na Váš problém, neváhajte nás kontaktovať